gilleskyltliten1

Utställare i påskens konstrunda 2019

KONST I PARKEN
TOMELILLA

Konstupplevelser och fika

19-22 april 2019
öppet 10-18
A.Bi.Tisell nr 52
olja/akryl

Rotundan
Folkets Park
Tomelilla
*************************

 Min konstform är unik och med en speciell närhet och relation till sand och sten. Materialet är från jordens alla hörn, med egen karaktär och själ, den mörka från Island, den kraftfullt röda från Frankrike eller lent varma från Sandhammarens stränder. Alla färger är naturens egna. Man kan säga att jag skulpterar fram motiven och då får en tredimension i bilden, där ljuset spelar stor roll.
Hjärtligt välkomna till mitt Galleri Lisa Olsson, Granvägen 27, Nybrostrand. Vi har permanentutställning. Tel: 070 1479434